Gazete Yankı

gazeteyankiSORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ahmet Y.Altınöz

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ALİ S. Kılıç

MUHABİRLER

Ali S. Kılıç – Hüsnü Kaplanlar – Emre Çalışkan

MUĞLA TEMSİLCİSİ

Rıfat Kalakoğlu

HUKUK DANIŞMANI

Av.Zehra Ovalı